Nieuwsoverzicht

Terug naar homepagina

april2014

NWTR geniet internationaal veel belangstelling

Regelmatig komen bezoekers van grote bedrijven (o.a. Shell) en overheden (o.a. Duitsland, Colombia) bij NWTR om de UPW fabriek te bekijken. Op verzoek van de organisatie van het congres “Net zero cities” in Fort Collins, Colorado, USA heeft de directeur van NWTR een presentatie gegeven over “Grijze en Groene Duurzame Waterzuiveringen”.

 
maart2014

NWTR adviseert Logisticon in Kazachstan

NWTR adviseert Logisticon Waterbehandeling bij het ontwerp van een skid mounted omgekeerde osmose installatie voor een samenwerkingsverband van oliemaatschappijen in Kazachstan.

De advisering heeft betrekking op efficiency en effectiviteit. De installatie wordt ontworpen in opdracht het in Kazachstan gevestigde ingenieursbureau Witteveen+Bos. Op het 2.500 km² grote olie- en gasveld Tengiz in Kazachstan is geen zoetwater beschikbaar. Het grondwater is zout. Zoetwater wordt via honderden kilometers lange pijpleidingen aangevoerd vanaf de rivier de Volga. Dat is kostbaar. Ook het lozen van afvalwater is een probleem. In de afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt huishoudelijk afvalwater van de compound gezuiverd en hergebruikt als voedingswater voor de industriële installaties.

 
november2013

Aandeelhouder Velt en Vecht fuseert

Het waterschap Velt en Vecht - aandeelhouder van NWTR - gaat fuseren met het waterschap Regge en Dinkel.

 
augustus2013

Onderzoek natuurlijke waterzuivering Griendtsveen

In opdracht van projectontwikkelaar Griendtsveen in Erica verrichten WMD en WLN onderzoek naar de toepassing van natuurlijke zuiveringsystemen.

Griendtsveen ontwikkelt op het Amsterdamsche Veld in Zuidoost-Drenthe een grootschalige voorziening voor verblijfsrecreatie. Een Wildlife Park Resort is daarvan het kernproject. Ten behoeve van het onderzoek is een stelsel van watergangen met verschillende biologische filters ontwikkeld. Het onderzoek moet uitwijzen welk systeem het beste is voor de gewenste waterkwaliteit.

 
januari2013

NWTR op Global Water Summit 2012

Op 30 april en 1 mei 2012 vond in Rome de jaarlijkse Global Water Summit plaats, een conferentie waar de top uit de international watersector zich buigt over wereldwijde watervraagstukken.

Tijdens de plenaire bijeenkomst werden vijf ‘best practices’ op het gebied van duurzaamheid gepresenteerd. NWTR was daar één van, naast Coca Cola, Dow, Peugeot en L’Oréal. NWTR-directeur ir. Gerrit Veenendaal verzorgde een presentatie over hergebruik van gezuiverd rioolwater ten behoeve van gaswinning in de Puurwaterfabriek in Schoonebeek. Naar aanleiding van de top is het boek [titel] verschenen, dat u hieronder kunt downloaden.

Download samenvatting presentatie

Download boek GWI Conference Book "Brave New World"

 
januari2013

30 bedrijfsbezoeken aan Puurwaterfabriek in 2012

De Puurwaterfabriek is een populaire bestemming voor bedrijfsbezoeken en symposia. Evenals in 2011 ontving de fabriek in 2012 circa 30 gezelschappen.

De groepen variëren van middelbare scholen, hogescholen en universiteiten, de politiek, overheden, bedrijven en kennisinstituten op het gebied van watertechnologie en lokale ondernemers. Internationale delegaties waren er eveneens en wel uit Wit-Rusland, Kazachstan, Colombia, Duitsland en Equador. Ook bijzonder waren de tv-opnames in februari voor het educatieve jeugdprogramma Willem Wever.

 
februari2012

Ambassadeur bezoekt puurwaterfabriek

Dr. Heinz-Peter Behr, ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in Nederland, bezocht op vrijdag 17 februari de puurwaterfabriek. De ambassadeur was in Zuidoost-Drenthe op uitnodiging van de Commissaris van de Koningin in Drenthe Jacques Tichelaar.

Coevorden en Emmen

Tijdens het bezoek aan de gemeente Coevorden maakte de heer Behr onder andere een korte wandeling door het centrum van Coevorden. Na de lunch bezocht de ambassadeur het Europark, een grensoverschrijdend bedrijventerrein. 's Middags ontving NieuWater het gezelschap in de puurwaterfabriek. Het bezoek werd afgesloten met een rondrit door Schoonebeek. De ambassadeur was onder de indruk van de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van water.

Schoonebeek

De NAM is januari 2011 gestart met nieuwe aardoliewinning uit het Schoonebeek-olieveld. De nieuwe technieken voor het winnen van aardolie zijn hoogrendementspompen en horizontale putten in combinatie met lagedrukstoominjectie. Daarmee kan de NAM tot medio 2036 zo'n 120 miljoen vaten aardolie winnen uit het Schoonebeekveld. NieuWater levert het ultrapure water voor de productie van stoom.

 
januari2012

Bezoek uit Kazachstan

Op woensdag 18 januari heeft NieuWater een delegatie ontvangen uit Tengizchevroil, Kazachstan.

Doel van het bezoek was om te kennis te maken en natuurlijk om de bijzondere puurwaterinstallatie en de voorgeschakelde RWZI te bekijken. In Kazachstan zal in 2012 een compleet nieuwe waterbehandelingsinstallatie worden gebouwd op een productielocatie van oliemaatschappij TCO.

Het is de bedoeling om afvalwater van de productiesite als bron in te zetten voor hergebruik. NieuWater is betrokken om een peer-review te geven van het ontwerp. In een latere fase kan NieuWater wellicht een rol spelen in de opstart van de volledige installatie, zowel afvalwater als industriewater. Met de knowhow van Nieuwater, WMD, Velt en Vecht en WLN kunnen wij een sterk team bieden.

 
november2012

Delegatie uit Maleisië

Op vrijdag 14 oktober bezocht een delegatie van de universiteit van Pahang (Maleisië) de puurwaterfabriek.

Dr Wan Ishak, dr Rizalman Mamat en mevrouw Shariza Mat Aris waren in Noord-Nederland op uitnodiging van Karel van Berkel en Anu Manickam van We-Sense.

De universiteit wil samenwerken met Nederlandse organisaties op het gebied van innovatieve en duurzame technologie. Water is een belangrijk thema. We-Sense faciliteert samenwerking tussen de organisaties op het terrein van energie en duurzaamheid in Maleisië en Nederland. Met het doel de Nederlandse kennis en aanpak met instellingen in Maleisië te kunnen delen en andersom.

De delegatie zag veel waarde in de aanpak van NieuWater en hoopt een samenwerking tot stand te kunnen brengen.

 
oktober2012

Nieuwe website zet watersector internationaal op de kaart

www.dutchwatersector.com dat is de naam van een nieuwe website die de Nederlandse watersector op de kaart moet zetten in het buitenland.

De site wil met nieuws, innovaties, projecten en contacten het complete visitekaartje bieden voor (potentiële) internationale klanten. Daarmee wordt de collectieve marketing effectiever en wordt het 'verhaal' van de Nederlandse watersector in de etalage gezet. Op 2 november wordt de site officieel gelanceerd tijdens de International Water Week. Het NWP gaat de website onder de aandacht brengen op buitenlandse beurzen, internationale missies en in internationale publicaties.

NieuWater met de puurwaterfabriek is één van de tweehonderd projecten die op de site zijn te vinden.

 
juni2012

Nieuwe directeur voor NieuWater

Sinds enige tijd heeft NieuWater BV een nieuwe directeur, Gerrit Veenendaal.

Gerrit Veenendaal zit al 35 jaar in het watervak. Hij heeft 11 jaar bij het onderzoekinstituut KWR (voorheen Kiwa) gewerkt en 24 jaar als directeur van WLN (Centrum voor waterkwaliteit en watertechnologie van WMD en Waterbedrijf Groningen).

Sinds 1 mei is hij manager bij de WMD en onder meer verantwoordelijk voor de waterzuiveringsprocessen. Binnen NieuWater richt hij zich vooral op innovatie en nieuwe kansen.

 
mei2012

Chinese delegatie brengt bezoek aan Emmen

Woensdag 11 mei werd een aantal bedrijven in Emmen bezocht door een ‘zware’ delegatie van een organisatie van de centrale overheid in China. Ook wethouder Bouke Arends heeft een korte ontmoeting gehad met de afgevaardigden.

De delegatie was samengesteld uit verantwoordelijken en experts van de meet- en regeltechniek industrie in China. Op verzoek van het bedrijfsleven heeft de gemeente Emmen de afgelopen jaren in China diverse contacten gelegd. Doel van deze contacten is om het zakendoen met China te ondersteunen. Omdat de Chinese overheid veel invloed heeft op het bedrijfsleven, worden contacten tussen overheden in Nederland en China als bijzonder nuttig ervaren.

Lees hier het hele artikel

 
april2012

Alle wegen leiden naar .... Rome, ook voor NWTR

Maandag 30 april krijgt NieuWater aandacht tijdens de plenaire bijeenkomst op de Global Water Summit 2012 in Rome. Om 14.00 uur is NieuWater één van de best practices naast Coca Cola, L’Oreal, DOW en Peugeot.

Global Water Summit: from Wall Street to the streets of Athens, Cairo and Tripoli, the message is clear: this is not business as usual. World events - financial, climatic, revolutionary - will have a lasting and unavoidable impact on the way the world of water works. Today's world is one in which old certainties are being eroded, new technologies are coming of age, and people around the world are trying to guess what the future will mean for them. On 30th April and 1st May the Global Water Summit brings the entire international water sector to Rome, and lays down the challenge to think bravely about one question: What does our successful water future look like?

 
januari2011

Bezoek uit Kazachstan

Op woensdag 18 januari heeft NieuWater een delegatie ontvangen uit Tengizchevroil, Kazachstan.

Doel van het bezoek was om te kennis te maken en natuurlijk om de bijzondere puurwaterinstallatie en de voorgeschakelde RWZI te bekijken. In Kazachstan zal in 2012 een compleet nieuwe waterbehandelingsinstallatie worden gebouwd op een productielocatie van oliemaatschappij TCO.

Het is de bedoeling om afvalwater van de productiesite als bron in te zetten voor hergebruik. NieuWater is betrokken om een peer-review te geven van het ontwerp. In een latere fase kan NieuWater wellicht een rol spelen in de opstart van de volledige installatie, zowel afvalwater als industriewater. Met de knowhow van Nieuwater, WMD, Velt en Vecht en WLN kunnen wij een sterk team bieden.

 
maart2011

Werkbezoek noordelijke commissarissen der Koningin

Op uitnodiging van de commissaris van de Koningin van Drenthe waren ook de commissarissen van de Koningin van Fryslân en Groningen donderdag 24 maart aanwezig bij een werkbezoek aan NieuWater.

Jacques Tichelaar, John Jorritsma en Max van den Berg lieten zich in de ultrapuur waterfabriek bijpraten over de nieuwste zuiveringstechnieken.

NieuWater, een samenwerkingsverband van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) en waterschap Velt en Vecht, heeft de puurwaterfabriek ontwikkeld. Gezuiverd rioolwater wordt er opgewerkt tot ultrapuur water. De NAM gebruikt dat water bij de oliewinning in Schoonebeek.

De provincie Drenthe heeft een kort verslag gemaakt met enkele foto’s.

 
maart2011

NieuWater en zuiveringsproces afvalwater op YouTube

4 leerlingen van klas vier van het gymnasium van OSG Sevenwolden in Heerenveen hebben met dit filmpje meegedaan aan de wedstrijd Tube Your Future en hebben er de derde prijs voor gekregen.

Tube Your Future is georganiseerd door science center NEMO, Universum en Jet-Net. Het gaat om bevordering van de Bèta-sector. Of om Tube Your Future zelf te citeren: “Met Tube Your Future wil science center NEMO je graag voorstellen aan enthousiaste professionals in de wereld van bètawetenschappen en technologie. We vinden het belangrijk dat je hen je eigen vragen stelt. Daar gaan wij niet tussen zitten. Het gaat om jouw toekomst”.

Bekijk hier het filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=1rzplvIyqeg

 
juni2011

NieuWater bij VNG-Jaarcongres 2011

Op 7 juni 2011 vindt het VNG-Jaarcongres plaats. De jaarlijkse bijeenkomst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten is voor colleges, raadsleden en de top van het ambtenarenapparaat van gemeenten.

NieuWater krijgt de gelegenheid om te presenteren hoe deze samenwerking in de waterketen tot stand is gekomen. Daarna is de ultrapuur waterfabriek één van de onderwerpen tijdens het speeddaten.

 
oktober2011

Tevreden bezoekers open dag NieuWater

Zaterdag 2 oktober stonden de deuren van de ultrapuur waterfabriek open voor iedereen die een kijkje wilde nemen. Al voor 11 uur liepen de eerste bezoekers door de fabriek. Jong en oud en oud met jong.

Bouwers van de fabriek met hun gezinnen. Inwoners van Schoonebeek e.o. Techneuten en mensen die dachten dat ze voor de zuivering kwamen. Voor iedereen was er een kopje koffie of een ijsje.

De hele dag door zijn er rondleidingen geweest, zodat de binnenkant van alle stellages ook invulling kreeg. De rondleiders vertelden over de werking van membramen, omgekeerde osmose, elektrodeïonisatie en dat je het drinken van ultrapuur water oftewel water zonder mineralen en zouten niet overleefd. Een kleine 700 bezoekers weten na zaterdag hoe de binnenkant van NieuWater eruit ziet.

Bedankt voor uw komst!

 
november2011

Prins Willem Alexander opent NieuWater

Dinsdagmiddag 28 september jl. opende Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander de ultrapuur waterfabriek NieuWater. Nadat hij aan de afsluiter had gedraaid stroomde het water door de fabriek, vergezeld van lichteffecten en lasers.

Verschillende media was aanwezig voor een verslag:

Het achtergrond informatieprogramma Drents Diep heeft op TV Drenthe extra aandacht besteedt aan de ultrapuur waterfabriek. Hierin komt o.a. het proces aan de orde dat het afvalwater van de zuivering Emmen doorloopt totdat het stoom wordt voor de oliewinning van de NAM in het veld Schoonebeek.

28 september was de uitzenddatum. Bekijk de uitzending via Uitzending Gemist

 
november2011

Prins van Oranje opent fabriek voor productie van gezuiverd water

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje opent dinsdagmiddag 28 september de fabriek van NieuWater BV in Emmen.

NieuWater BV, een samenwerkingsverband van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) en waterschap Velt en Vecht, gaat gezuiverd rioolwater verder zuiveren tot ‘ultrapuur water’.

Het gezuiverde rioolwater van de rioolzuivering Emmen wordt door gebruik van hoogwaardige technieken en met een minimale inzet aan chemicaliën verwerkt tot zeer schoon water. De fabriek levert maximaal 10.000 m3 water per dag.

De enige afnemer van het gezuiverde water is de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). De NAM gaat het water gebruiken bij het winnen van olie uit het olieveld Schoonebeek. Door het water te verhitten tot stoom en te injecteren in het olieveld wordt de olie minder stroperig en is daardoor makkelijker op te pompen. Het schone water voorkomt schade aan pompen en turbines.

 
mei2010

Biologisch actief kool geïnstalleerd

Begin mei is in de puurwaterfabriek een volgende zuiveringsstap voorbereid. De filters zijn gevuld met actief kool.

 
juni2010

Leidingen klaar voor transport

Het fabrieksterrein van de NAM ligt ruim zes kilometer van de fabriek van NieuWater. Twee polypropyleenleidingen van zeven kilometer transporteren het ultrapure water naar de locatie van de NAM. Daar staan voorraadtanks die 10.000 m³ ultrapuurwater

Op 1 juni zijn de leidingen ontlucht met behulp van drie grote schuimproppen. Bij testen en inbedrijfname bleken de leidingen, op kleine onvolkomenheden na, van goede kwaliteit en goed schoon van binnen.

De leidingen hebben een inwendige doorsnede van 250 mm. Capaciteit is 200 m3 per uur.

 
juni2010

First Water!

Op 1 juni is de laatste stap in de zuivering in gebruik genomen; Elektrodeïonisatie (EDI). Voor het eerst stroomde ultrapuur water uit de zuivering.

 
april2010

Eerste lading ultrafiltratiemembranen geplaatst

Naast de rwzi van Emmen wordt door NieuWater BV, een jointventure van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) en waterschap Velt en Vecht, een uniek project gerealiseerd: uit het effluent van de rwzi zal ultrapuur water worden geproduceerd voor de NAM

Het is voor Nederland uniek dat effluent van een rwzi op deze schaal voor hergebruik wordt aangewend, en er wordt hiervoor innovatieve technologie gebruikt. De installatie omvat onder meer membraanfiltratieprocessen, biologische actief koolfiltratie en elektrodeïonisatie (op deze schaal en in deze combinatie uniek in Nederland).

De ultrafiltratie-installatie verwijdert de onopgeloste bestanddelen uit het effluent. Cassettes met zeer sterke membraanrietjes staan ondergedompeld in het vuile water. Met een vacuümpomp wordt het water uit de bak door de wanden van de rietjes gezogen. Het vuil blijft op de wand van de membraanrietjes aan de buitenzijde achter. Het schone water gaat naar de volgende stap in de zuivering. In de bak ontstaat een ingedikte laag vuil. Dit vuil gaat via een buffer terug naar de rwzi. De rietjes zijn gemaakt van pvdf (microfiltratie). Dit materiaal kan goed tegen chloorbleekloog, een middel om de rietjes te reinigen. De rietjes worden van onderaf belucht waardoor ze bewegen. Daardoor koekt het vuil niet aan. Een ander voordeel is de lage flux: 20 liter per m3 per uur. Bij dit proces zijn geen chemicaliën nodig, zoals vlokmiddeldosering en pH-correctie.

 
april2010

De puurwaterfabriek in 3D

Er zijn tekeningen beschikbaar die de puurwaterfabriek in 3 D laten zien. Daarnaast draait op de startpagina het filmpje over de buitenkant en de omgeving van NieuWater.

Meer afbeeldingen en filmpjes zijn te hier vinden.

 
maart2010

Dubbelpass RO-installatie

Het bedrijf Logisticon Waterbehandeling doet voor NieuWater het ontwerp, de bouw en de levering van een dubbelpass RO-installatie inclusief chemicaliënopslag en -dosering voor 9 soorten chemicaliën voor productie van Ultra Puur Water (UPW).

In bijgaand artikel is hier meer over te lezen.

 
januari2010

Winterse omstandigheden

Al sinds december zijn er op de bouwplaats winterse omstandigheden. De eerste twee weken van januari kenmerkten zich zelfs met temperaturen in de nacht onder de min 10.

Overdag kwam de temperatuur af en toe niet hoger dan min 5. De vorst en de sneeuw maken het werken lastig. Toch gaan de bouw en de inrichting van de nieuwe puurwaterfabriek gewoon door.

Inmiddels zijn er al heel veel zuiveringselementen geplaatst De komende periode zal de eerste zuiveringsfase worden getest op functionaliteit. Het gaat om het in gebruik nemen van:

Trommelzeven

Trommelzeven verwijderen de grove delen, zoals haren en bladeren. Borstels houden de zeef mechanisch schoon. Het afval gaat met het spoelwater naar een buffer en van daaruit terug naar de rwzi.

Ultrafiltratie

Een ultrafiltratie-installatie verwijdert de onopgeloste bestanddelen uit het effluent. Cassettes met zeer sterke membraanrietjes staan ondergedompeld in het vuile water. Met een vacuümpomp wordt het water uit de bak door de wanden van de rietjes gezogen. Het vuil blijft op de wand van de membraanrietjes aan de buitenzijde achter. Het schone water gaat naar de volgende stap in de zuivering.

 
juli2010

Nederlandse puurwaterfabriek een uniek project

Gezuiverd rioolwater als grondstof voor de grootschalige productie van ultrapuur water, die opmerkelijke combinatie wordt geleverd door een ultramoderne fabriek in Emmen. Het water zal met centrifugaalpompen in ondergrondse olievelden worden geïnject

Lees de rest van het artikel in de PDF.

 
juli2010

Biofouling Control by Biological Activated Carbon Filtration: a Promising Method for WWTP Effluent Reuse

Dit artikel is gepresenteerd in Beijing, op de membraantechnologie conferentie van de International Water Association (IWA).

Van 1 tot 3 september 2009 werden daar onderzoek en innovaties op het gebied van membraantechnologie in water- en afvalwaterbehandeling gepresenteerd en bediscussieerd. De IWA Membrane Technology Conference and Exhibition is een tweejaarlijkse bijeenkomst van ongeveer 500 experts die wereldwijd werkzaam zijn op dit gebied. In de waterfabriek van NieuWater speelt membraantechnologie een grote rol. Het bijzondere is dat vervuiling van membranen wordt tegengegaan door inzet van biologische aktieve koolfilters. De werkzaamheid is, voorafgaand aan het ontwerp en bouw, uitgetest en bevestigd op kleine schaal (zie artikel).

Download het volledige artikel hier.

 
juni2010

Puurwaterfabriek doet mee aan de Dag van de Bouw

Open Dag op zaterdag 6 juni

Wie meer wil weten over de bouw van de puurwaterfabriek bij de rioolwaterzuivering in Emmen, is zaterdag 6 juni van harte welkom. De Open Dag wordt gehouden als onderdeel van de Dag van de Bouw.

Op de bouwplaats geven medewerkers van aannemer J.J. de Vries rondleidingen. Het bouwterrein is van 10.00 tot 16.00 uur opengesteld voor het publiek en ligt naast de rioolwaterzuivering in Emmen, Dikke Wijk oz 56, 7833 HR Emmen.
De puurwaterfabriek wordt gebouwd in opdracht van NieuWater B.V., een joint venture van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) en waterschap Velt en Vecht. NieuWater gaat aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) ultrapuur water leveren die het gaat gebruiken voor de herontwikkeling van het Schoonebeek-olieveld. Medio 2010 zal de fabriek gaan leveren voor de periode waarin de NAM het olieveld gaat exploiteren. De investering bedraagt 43,5 miljoen euro. Bijzonder aan het project is de combinatie van technieken, de omvang van de productie (ruim 8.000 m³ per dag) en dat een afvalstof (rioolwater) wordt opgewerkt tot hoogwaardige grondstof. De stoffen die uit het water worden gehaald, komen weer terug bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater.

 
Mei2010

Hoogste punt Puurwaterfabriek

Vrijdag 29 mei heeft NieuWater B.V. het bereiken van het hoogste punt gevierd van de puurwaterfabriek die op dit moment in aanbouw is.

De puurwaterfabriek

De puurwaterfabriek wordt gebouwd in opdracht van NieuWater B.V., een joint venture van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) en waterschap Velt en Vecht. De klus wordt uitgevoerd volgens een strakke planning. In februari 2010 moet de fabriek bouwkundig gereed zijn. De puurwaterfabriek wordt gebouwd bij de rioolwaterzuivering in Emmen. NieuWater gaat vanaf medio 2010 ultrapuur water leveren aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor de herontwikkeling van het olieveld Schoonebeek.

Over NieuWater

NieuWater B.V. is een joint venture van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) en waterschap Velt en Vecht. De beide partners willen via NieuWater op innovatieve wijze samenwerken in de waterketen. NieuWater levert ultrapuur water aan de NAM voor een initiële periode van 25 jaar. De investering bedraagt 43,5 miljoen euro.

 
december2009

Bouw Puurwaterfabriek officieel van start

Op donderdag 4 december heeft mevrouw T. Klip-Martin, gedeputeerde van de provincie Drenthe, het startschot voor de bouw van de puurwaterfabriek van NieuWater B.V. gegeven.

De NAM hervat de oliewinning in het Drentse Schoonebeek. In plaats van de vroegere jaknikkers zal stoom worden gebruikt om de olie uit de bodem te winnen. De stoom moet worden gemaakt van ultrapuur water om schade door kalkafzetting aan pompen en turbines te voorkomen.

Gezuiverd rioolwater

Grondstof voor dit ultrapure water is effluent uit de rioolwaterzuivering Emmen. Om alle zwevende stoffen, voedingsstoffen en zouten uit het water te verwijderen, is een zeer geavanceerde zuiveringstrein ontworpen: ultrafiltratie, biologisch actiefkoolfiltratie, omgekeerde osmose en elektrodeïonisatie. De stoffen die uit het water worden gehaald komen weer terug bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Uniek project

Het minimale gebruik van chemicaliën maakt het zuiveringsproces bijzonder. De combinatie van hoogwaardige technieken, de zeer vergaande opwerking van rioolwater en de omvang van de productie (8.200 m3 per dag) maken dit project speciaal. Op het gebied van het hergebruik van afvalwater is hier voor Nederland, maar ook internationaal, sprake van een uniek project op het gebied van watertechnologie.

Over NieuWater

NieuWater B.V. is een joint venture van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) en waterschap Velt en Vecht. De beide partners willen via NieuWater op innovatieve wijze samenwerken in de waterketen. NieuWater levert ultrapuur water aan de NAM voor een initiële periode van 25 jaar. De investering bedraagt 43,5 miljoen euro.

 
augustus2009

Akkoord NieuWater en NAM over levering ultrapuur water

NieuWater B.V. gaat de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) ultrapuur water leveren. Beide partijen hebben dit contractueel afgesproken. De NAM zal het ultrapure water afnemen voor de herontwikkeling van het olieveld Schoonebeek.

NieuWater gaat bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Emmen een installatie bouwen die het zéér schone water gaat leveren. De ‘puurwaterfabriek’ gebruikt het gezuiverde rioolwater als grondstof. Naar verwachting wordt nog dit jaar begonnen met de bouw. Medio 2010 zal NieuWater gaan leveren aan de NAM voor een initiële periode van 25 jaar.

Bijzonder aan het project is de combinatie van technieken en de omvang van de productie (maximaal 10.000 m3 per dag). De stoffen die uit het water worden gehaald komen weer terug bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater.

NieuWater B.V.

NieuWater B.V. is een joint venture van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) en waterschap Velt en Vecht. De beide partners willen via NieuWater op innovatieve wijze samenwerken rondom afvalwater. NieuWater streeft maatschappelijk doelen na.