Advies en Onderzoek

Advies

NieuWater heeft tezamen met de aandeelhouder en WLN BV zeer veel ervaring met het ontwikkelen maar ook het beheren van complexe installaties. Bedrijven maken gebruik van deze kennis om hun systemen te optimaliseren of nieuwe systemen te ontwikkelen.

NWTR adviseert bedrijven en overheden over waterzuiveringsprocessen en watermanagement waarbij hoge eisen worden gesteld aan waterzuiverheid en duurzaamheid. Samen met Nederlandse ingenieursbureaus is NWTR ook partner bij ontwerp en bouw van geavanceerde waterbeheer- en/of zuiveringssystemen.

Onderzoek

NWTR onderhoudt goede contacten met Nederlandse kennisinstellingen en onderzoeksinstituten. Tezamen adviseren wij praktijkgericht, gericht op het optimaliseren van waterzuiveringsprocessen. NWTR is hierbij de schakel tussen de opdrachtgever en het onderzoeksinstituut. Als geen ander weet NWTR vraagstukken uit de praktijk te vertalen in relevant onderzoek en verbindingen te leggen tussen disciplines, zoals technologie, techniek en bedrijfsvoering. NWTR zorgt voor hoogwaardig onderzoek met praktische meerwaarde.

NieuWater voert zelf tezamen met aandeelhouders, WLN, STOWA en Wetsus onderzoek uit naar BODAC. Dit onderzoek is vooral gericht op het optimaliseren van ontwerp en bedrijfsvoering van dit systeem voor het voorkomen van biofouling respectievelijk verwijderen van medicijnresten en andere ongewenste stoffen.