← Terug

BODAC: een speciale actieve kool techniek voorkomt biofouling

Een van de grootste problemen in waterzuiveringsinstallaties is bacteriegroei op de omgekeerde osmose membranen (RO), waardoor deze verstoppen (biofouling). Ter voorkoming hiervan worden traditioneel (milieubelastende) biociden aan het te zuiveren water toegevoegd. NWTR heeft het anders opgelost met een eigen vinding: een BODAC-filter (bijzonder vorm van actieve koolfiltratie).

Na ultrafiltratie passeert het RWZI-effluent een BODAC . Door toevoeging van zuurstof ontstaat een zodanig gunstig milieu dat de bacteriën alle in het water aanwezige voedingsstoffen opgebruiken. Doordat het water nu geen voedingsstoffen meer bevat, wordt biofouling in het verdere proces voorkomen. Het schone water vervolgt zijn weg naar de RO-membranen. Periodiek worden de overtollige bacteriën van het filter afgespoeld en terug geleverd aan de rioolwaterzuivering. Bij dit proces zijn (naast zuurstof) geen chemicaliën nodig.

Integratie van een actief koolfilter in een puurwaterfabriek was een experiment. In de praktijk is inmiddels gebleken dat het zeer goed werkt. Inmiddels is ook duidelijk geworden door de BODAC ook medicijnresten uit het water worden verwijderd. Sinds 2018 doen NWTR, waterschap Vechtromen en WLN samen met Wetsus  en STOWA onderzoek om de (biologische) processen binnen BODAC meer in detail in beeld te brengen.