← Terug

BODAC filter verwijdert medicijnen

NieuWater ontdekte dat de BODAC filters, die gebruikt worden om biofouling te voorkomen, niet alleen voedingsstoffen vrijwel geheel verwijderd, maar ook de medicijnresten, die nog in het RWZI effluent aanwezig zijn.

Jaarlijks komt minstens 140 ton resten van medicijnen via urine en ontlasting in het riool terecht. Rioolwaterzuiveringen verwijderen deze medicijnresten slechts in geringe mate. Daarom belanden de medicijnresten grotendeels in het oppervlaktewater.

Medicijnresten hebben invloed op de planten en dieren die in het water leven. Bijvoorbeeld:

  • pijnstillers beschadigen het weefsel van vissen;
  • anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsverandering bij vissen;
  • antipsychotica kunnen het gedrag van kleine waterkreeftjes en vissen veranderen.

Meer hierover kunt u vinden op o.a. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/medicijnresten-in-water

Nationaal en internationaal wordt gezocht naar technieken om deze medicijnresten uit het rioolwater te halen (zogenaamde vierde trap zuivering RWZI) op een betaalbare en milieuvriendelijke wijze. Het BODAC filter lijkt hiervoor zeer geschikt te zijn. Er is geen grote hoeveelheid energie nodig, er worden geen chemicaliĆ«n, anders dan zuurstofĀ  gebruikt en de actieve kool gaat minstens 10 jaar mee. Hierdoor zal dit een duurzame techniek met een lage CO2 footprint. NieuWater doet, tezamen met Vechtstromen, WLN, STOWA en Wetsus veel onderzoek om de BODAC filters snel op praktijkschaal toepasbaar te maken.