← Terug

BODAC Pilot Installatie

De BODAC filters in de Ultra Puur Water Fabriek blijken niet alleen biofilm vorming op de nageschakelde RO’s te voor komen, maar gebleken is dat deze filters medicijnresten uit het RWZI effluent vergaand te verwijderen.

In de UPW zijn de BODAC filters geschakeld achter een Ultra Filtratie, waarmee alle niet-opgeloste stoffen worden verwijderd.

Ultrafiltratie is een dure techniek en naar de mening van onze specialisten is een beperktere voorzuivering wellicht mogelijk.

Om te onderzoeken of deze BODAC filters ook functioneren zonder UF maar alleen met een eenvoudige voorzuivering (bijvoorbeeld trommelfilters met een poriegrootte van 50 µm) wordt een onderzoek worden uitgevoerd met een pilot BODAC.

De pilot bestaat uit twee identieke filters met alle randapparatuur, die beide gevoed worden door RWZI effluent na beperkte filtratie (50µm).

De pilot is qua opzet vergelijkbaar met de full-scale installatie.

Met deze pilot worden de medicijnverwijdering getest met kool uit de full-scale installatie en met nieuwe kool. Op deze wijze testen wij:

  • of de pilot vergelijkbaar functioneert met de full-scale installatie, ondanks een zeer bepekte voorzuivering;
  •  hoe lang het duurt voor nieuwe kool is beladen en begroeid met de noodzakelijk biologie.

De pilot is in eerste instantie getest met water na de ultra-filtratie om aan te tonen dat deze vergelijkbaar is met de full-scale installatie. Dit bleek zo te zijn.

In 2022 gaan wij een langdurige test doen waarbij we met name de verwijdering van medicijnresten onderzoeken. Ook wordt onderzocht welke watersnelheid een optimale verwijdering geeft (optimaal qua concentraties en CO2 footprint)