← Terug

Waterzuivering op de compound in Kazachstan

NWTR adviseert Logisticon Waterbehandeling bij het ontwerp van een skid mounted omgekeerde osmose installatie voor een samenwerkingsverband van oliemaatschappijen in Kazachstan.

De advisering heeft betrekking op efficiency en effectiviteit.

De installatie wordt ontworpen in opdracht van de in Kazachstan gevestigde vestiging van ingenieursbureau Witteveen+Bos. Op het 2.500 km² grote olie- en gasveld Tengiz in Kazachstan is geen zoetwater beschikbaar. Het grondwater is zout. Zoetwater wordt via honderden kilometers lange pijpleidingen aangevoerd vanaf de rivier de Volga. Dat is kostbaar. Ook het lozen van afvalwater is een probleem. In de afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt huishoudelijk afvalwater van de compound gezuiverd en hergebruikt als voedingswater voor de industriële installaties.