← Terug

Innovatiehub ‘Afvalwater bestaat niet’

‘Innovatiehub Afvalwater bestaat niet’ is het motto van de korte en krachtige conferentie die we op 20 maart organiseren. We willen ideeën uitwisselen over het zuiveren en hergebruiken van afvalwater en verkennen hoe “waterfabrieken” bij kunnen dragen aan voldoende schoon water in ons land.

We zijn al flink op weg en praten je graag bij over lopende innovaties op onze Innovatie hub NieuWater. Zoals onze succesvolle Puurwaterfabriek, waar we al 13 jaar vrijwel zonder gebruik van chemicaliën ultra puur water uit afvalwater maken.  Maar ook vertellen we over onze uitvinding: BODAC, een kansrijke technologie om medicijnresten te verwijderen maar ook om  biofouling te voorkomen op membranen.

En dat is nog maar het eerste deel van de ochtend. In het tweede deel bieden we in een Open Space de gelegenheid om over deze onderwerpen én jullie vragen en ideeën in gesprek te gaan.  Heb je nu al wat suggesties? Stuur ze ons uiterlijk 8 maart toe per email.

Direct aansluitend openen drinkwaterbedrijven, waterschappen en de kennisinstellingen Stowa en KWR op 20 maart 2024 de demonstratie-installatie in de Puurwaterfabriek van NieuWater voor het hergebruik van rioolwater vanuit het project De Ultieme Waterfabriek. In dit project willen de veertien partners praktijkervaring opdoen om gezuiverd rioolwater (effluent) niet meer te lozen naar het oppervlaktewater, maar door extra zuivering direct opnieuw te gebruiken.

Locatie en tijden
We zien je graag op 20 maart van 9.30 tot de lunch om 12.30. Vanaf negen uur hebben we de koffie klaarstaan. Vanaf 13 uur is er transport naar de nabijgelegen Puurwaterfabriek van NieuWater voor wie de opening van de Ultieme Waterfabriek wil bijwonen en/of een rondleiding door de Ultra Puur Water Fabriek.

Locatie van de conferentie:
Van der Valk Hotel Emmen, Verlengde Herendijk 50, 7833JD Nieuw Amsterdam