Disclaimer

NL

NWTR streeft ernaar correcte en actuele informatie te verstrekken via deze site, maar verstrekt geen garanties voor de juistheid en volledigheid daarvan. De informatie is uitsluitend indicatief bedoeld en is aan wijziging onderhevig. NWTR wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie van deze site.

De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie.

NWTR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door NWTR worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen door of die verwijzen naar de site van NieuWater.

EN

NWTR aims to provide accurate and up-to-date information via this website, but cannot guarantee its accuracy and completeness. The information is purely indicative and is subject to change. NWTR rejects any and all liability for damages resulting from inaccuracies and/or outdated information found on this website.

The user is responsible for checking the accuracy, completeness or usability of the information.

NWTR accepts no liability whatsoever for the content of websites that are not maintained by NWTR and to which reference is made or that refer to the NieuWater website.