Toekomst

Het toekomstperspectief van NWTR is nauw verbonden met de inspanning van industriële bedrijven om productieprocessen te verduurzamen. Steeds meer bedrijven maken de overstap naar een eigen zuiveringsinstallatie en hergebruik van eigen afvalwater. In vergelijking met lozing van afvalwater op de rioolwaterzuivering van het waterschap, kan zo een aanzienlijke reductie van milieubelasting en uiteindelijk ook een kostenbesparing worden gerealiseerd.

Het aantal bedrijven in de regio dat NWTR inschakelt, neemt toe. Ook buiten het werkgebied groeit de belangstelling voor NWTR, getuige de vele verzoeken tot bedrijfsbezoeken en lezingen. De Puurwaterfabriek in Schoonebeek werd al door diverse nationale en internationale olie- en voedselconcerns en organisaties op het gebied van duurzaamheid en watertechnologie bezocht.

Trends?

Twee trends zijn belangrijk voor de toekomst van NWTR:

  • Groene duurzaamheid: waterzuivering op basis van natuurlijke biologische processen. Planten en/of de van nature in water aanwezige micro-organismen zorgen ervoor dat afvalstoffen na verloop worden afgebroken. Dit proces van biologische zelfreiniging berust op ongestoorde werking van voedselketens in het water. De basisprocessen zijn hetzelfde als van conventionele zuiveringstechnologie. Het verschil is dat zij meer tijd en ruimte nodig hebben en dat er aanzienlijk minder energieverbruik en afvalproductie mee gepaard gaat.
  • Grijze duurzaamheid: waterzuivering waarbij weliswaar gebruik wordt gemaakt van ‘harde’ techniek, maar waarbij een minimum aan chemicaliën wordt ingezet. De Puurwaterfabriek is hiervan een voorbeeld.