Maandelijkse archieven: maart 2019

Zuiveringsstappen kort uitgelegd

De geavanceerde zuivering verwijderd alle zouten en andere stoffen uit het water, waarna ultra zuiver water als eindproduct overblijft.

Over NWTR

NWTR is in 2004 opgericht als een samenwerkingsverband van Waterleidingmaatschappij Drenthe en waterschap Vechtstromen. Na de ontwikkeling en succesvolle ingebruikname van de puurwaterfabriek is NWTR in 2018 verzelfstandigd. Aan publieke organisaties stelt NWTR haar kennis ruimhartig ter beschikking; voor commerciële partijen geldt een marktconform tarief. De medewerkers van NWTR zijn in de meeste gevallen ook… Lees meer »

Onderzoek

NWTR onderhoudt goede contacten met Nederlandse waterlaboratoria en onderzoeksinstituten. waarmee in opdracht van derden praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd, gericht op het optimaliseren van waterzuiverings en/of watermanagementprocessen. NWTR is hierbij de schakel tussen de opdrachtgever en het onderzoekinsinstituut. Als geen ander weet NWTR vraagstukken uit de praktijk te vertalen in relevant onderzoek en verbindingen te leggen… Lees meer »

Advies

NWTR adviseert bedrijven en overheden over waterzuiveringsprocessen en watermanagement waarbij de hoogste eisen worden gesteld aan waterzuiverheid en duurzaamheid. Samen met het Nederlandse ingenieursbureau Witteveen & Bos is NWTR ook uw partner bij ontwerp en bouw van geavanceerde waterbeheer- en/of zuiveringssystemen. Waterzuivering Procesindustrie Voedingsmiddelenindustrie

Duurzaam en bedrijfszekerheid

De unieke combinatie van innovatieve technieken leidt niet alleen tot de productie van zeer zuiver water, maar ook tot een zeer hoge mate van bedrijfszekerheid. De fabriek draait sinds de start in 2008 zonder storingen. De kwetsbare membranen zijn nog schoon. Dit heeft ook een gunstige invloed op het energiegebruik.

Stap 1 Ultrafiltratie

Een ultrafiltratie-installatie verwijdert ook de kleinste onoploste bestanddelen uit het effluent. Hierbij zijn geen chemicaliën nodig.